Raden arjuna satriya ing. 25 Jenenge Satriya Lan Kasatriyane

Pembarepe pandhawa iku jenenge... A. Yudhistira b...

Raden Werkudara ya Bima kang putra nomer loro, prawakane gedhe dhuwur ,gagah prakosa lan paling kuwat soko anak Pandhawa liyane. Pusakane pirang — pirang. Satemené bojo garwa lan anak akèh iku minangka gegambaran yèn Arjuna dhemen gawé lelabuhan becik kang dipralambangaké kadidéné putri sulistya.

Next

Yudhistira Satriya Ing

Garwane Dewi Subadra karo Dewi Srikandhi. Amal becik ora bisa pisah klawan swarga Jannah.

Next

Yudhistira Satriya Ing

Nanging rasa mangu-mangu iki bisa diilangaké déning Prabu Bathara Kresna.

Next

Raden Arjuna iku satriya ing

Setiap satria memiliki daerahnya masing-masing.

Next

Raden Abimanyu Satriya Ing

Cerita Wayang Bahasa Jawa Anoman Sumber : indonesian-mistic.

Next

Soal Bahasa Jawa SMP

Anggoné jumeneng nata ing Tenjomaya amarga Arjuna wis gawé lelabuhan becik marang para déwa kanthi nyirnakaké kraman kang ngrabasa ing kahyangan yaiku Prabu Niwatakawaca, ratu buta saka nagara Manik Ima-Imantaka.

Next