Kembang jambu arane. Arané Kembang « SDN Karangsalam UPK Kedungbanteng

ARANE WIT, PENTIL, WOH, ISI, GODONG LAN KEMBANG

Kembang jambe diarani mayang. Wit kacang arane rendeng 7.

Next

WERU DESAKU: ARANE KEMBANG / JENENGE KEMBANG

Godhong siwalan arane lontar 41.

Next

Jenenge Wit, Godhong , Kembang

Woh kesambi diarani kecacil. Wit gedhang - jenenge : debog 3. Wit pohung - jenenge : bonggol 11.

Next

Arane Kembang

Pentil randhu diarani plencing. Woh widara putih arane anyang ARANE ISI 1. Wit telo Wit Tebu gleges.

Next

Arané Kembang « SDN Karangsalam UPK Kedungbanteng

Kembang ganyong diarani puspanyindra. Pentil randhu arane plencing 15.

Arané Kembang « SDN Karangsalam UPK Kedungbanteng

Woh cengkeh diarani polong.

Next