Manusia tidak abadi tetapi allah kekal dan abadi allah yang maha hidup disebut juga. Apakah Kehidupan Abadi Itu Memang Mungkin? — PERPUSTAKAAN ONLINE Menara Pengawal

makalah pai: MAKALAH HUBUNGAN MANUSIA DENGAN TUHAN

Itu sebabnya Allah dikatakan tidak dapat dilihat Ulangan 4:15-19; Keluaran 33:20; Yohanes 1:18; Kolose 1:15; 1 Timotius 1:17; 6:16. Ia adil dan akan selalu adil. Terjemahan, Penerbit Literatur SAAT : Malang, hal.

Next

Allah Subhanahu Wa Ta’ala Maha Hidup Tidak Akan Mati

Bagi-Nyalah segala penentuan, dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan. Encyclopedia Of Bible Difficulties. Akan tetapi, seandainya yang Paulus maksudkan adalah suatu masa setelah manusia diciptakan dan sewaktu Yehuwa menyatakan maksud-tujuan-Nya, halnya pun masih jelas bahwa kehidupan abadi bagi manusia juga tercakup dalam kehendak Allah.

Next

Apakah Kehidupan Abadi Itu Memang Mungkin? — PERPUSTAKAAN ONLINE Menara Pengawal

Dengan pendidikan, manusia dapat mengenal siapa Tuhannya.

Next

Perbuatan Manusia Telah Ditentukan dari Semula Oleh Qadha dan Qadhar Allah

Iman Kristen, Penerbit BPK Gunung Mulia : Jakarta.

Next

Tidak Ada yang Abadi di Dunia Ini: Renungan atas Lukas 21:5

Dari kejadian tersebut Santo Agustinus berpandangan bahwa: Sebab dosa Adam dan Hawa, maka semua umat manusia yang kemudian lahir dari Adam dan Hawa berpartisipasi dalam dosa Adam dan Hawa.

Next

makalah pai: MAKALAH HUBUNGAN MANUSIA DENGAN TUHAN

Allah SWT berbicara tanpa menggunkan alat bantu yang berbentuk apapun sebab sifat kalam Allah SWT sangat sempurna.

Citra Allah Pada Manusia Mengemban Tanggungjawab, Kejatuhan Adam Merusak Citra Allah, Tetapi Salib Yesus Memulihkannya

Kewajiban manusia Kewajiban manusia artinya sesuatu yang harus dikerjakan oleh manusia. Kejatuhan Adam adalah peristiwa dahsyat, sebab telah menyebabkan citra Allah imago Dei pada manusia mengalami kehilangan Kemuliaan Allah.

Next