Sebutkeun amanat dina dongeng sasakala selat sunda jeung gunung krakatau. Dongeng Sasangkala Selat Sunda Jeung Gunung Krakatau

Selat Sunda Jeung Gunung Krakatau

When I trade, I want to be able to easily find my order entry ticket. Tah kitu sasakala Selat Sunda sareng Gunung Krakatau teh.

Dongeng Sasangkala Selat Sunda Jeung Gunung Krakatau

Lha kok total launcher? Sang Prabu gaduh dua putra. Teu lami eta bates anu tilas disiram ku cai laut teh ngajanggelek jadi selat. Nempo ramana datang, Radén Sundana jeung Radén Tapobrana kalintang rareuwaseunana.

Sasakala Selat Sunda jeung Gunung Krakatau

Dua putrana anu tarungkul teh nyarek, atuh Sang Prabuteh langsung gadeg, ceg kana guci pusaka tea. Tuluy guci pusaka nu geus kosong téh disimpen di tempat urut jogolna dua putra, maksudna pikeun ngingetan. Karajaan béh wétan bagéan Radén Sundana, ari karajaan béh kulon bagéan Radén Topobrana.

Next

Dongeng Sasakala: SELAT SUNDA JEUNG GUNUNG KRAKATAU

Dingaranan Selat Sunda téh lantaran kasalahan Radén Sundana sarakah hayang miboga nagri nu diratuan ku adina, nepi ka bapana nyieun cara misahkeun éta dua nagri ku laut. Kumargi Prabu Rakata parantos sepuh pisan, mangka karajaan teh di titipkeun ka putra-putrana, tur di bagi dua belah wetan ku Raden Sundana, belah kulon Raden Topobrana. Ku sabab Prabu Rakata geus sepuh pisan, tuluy masrahkeun karajaan ka putra-putrana.

Next

Carponsun

Nu kiwari disebut Selat Sunda. Terus Sang Prabu teh indit ngabagawan anu tempatna dibates dua nagara nu dibagi dua tea, anjeunna teu nyandak nanaon tibang guci pusaka nu dicandak. Teu lami eta bates anu tilas disiram ku cai laut teh ngajanggelek jadi selat.

Next

dongeng sunda sasangkala Selat Sunda Jeung Gunung Krakatau

Terus Sang Prabu teh indit ngabagawan anu tempatna dibates dua nagara nu dibagi dua tea, anjeunna teu nyandak nanaon tibang guci pusaka nu dicandak.

dongeng sunda sasangkala Selat Sunda Jeung Gunung Krakatau

Harita mah Pulo Jawa sareung Sumatra teh ngahiji. Anu palih Wetan ka Raden Sundana, nu palih Kulon ka Raden Tapobrana.

Next