Amanat ing geguritan kuwi kayata. MACA GEGURITAN ING AMERIKA

Geguritan

Cengkorongan banjur diwedharake, dijlentrehake sarana tembung-tembung kang ditata ing larik-larik mangkene. Ukara kasebut diarani gaya bahasa utawa lelawaning basa.

Next

MACA GEGURITAN ING AMERIKA

Idha Hasleni Guru SMPN 5 Adiwerna KD: 3.

Next

Unsur intrinsik geguritan yaiku

Milih tembung kang becik 3. Struktur teks geguritan iku kaperang dadi loro, yaiku struktur lair lan struktur batin.

Next

DuniaMamasJawa: GEGURITAN

Nentukake Tema Menentukan tema Sadurunge nggawe geguritan kudu ditentoake apa temane. Pinilihing tembung : diarani diksi.

Next

Geguritan

Wangsulan bab kawigatene pamarentah marang sastra Jawa kontemporer, iki ya mrihatinake. Maca Geguritan Geguritan bisa kanggo medharake utawa ngandharake isine ati lan aweh piwulang, pepeling, sarta pitutur marang wong sing maca. Panjenenganlah srengenge lan rembulan kang ngancani lungaku ggoleti dalan suargo ing tlapak samparan panjenengan kapetik saka Regita Ratna Sari Kelas VII A Wulan wulan, geneya rupamu kucel apa kowe mangkel banjur dadi anyel nyawang wanita padha pamer wudel wulan, geneya amping-amping mega apa kowe gela yen para wanita wis padha lali marang tata wulan, mesema...

GEGURITAN [Puisi Jowo]

Perangan-perangane nyawiji ana gandheng ceneng lan gegayutane, ora madeg dhewe-dhewe ing pamikiran lan lelawaning ekspresi. Nada ing geguritan yaiku sikap batin panganggit sing. Jenis geguritan ini menggunakan bahasa jawa modern atau bahasa jawa masa kini D.

Next