Geguritan dumadi soko tembung gurit kang tegese. MATERI BAHASA JAWA KELAS 11 GEGURITAN

Nemtokake Struktur Teks Geguritan lan Penjelasanne

Gedhe ning pandonga bakal nampa kanugrahan.

Next

GEGURITAN

Patang gatra sapada, diarani gita caturgatra kuatrain 4.

Next

Nih Bab Geguritan, Paugeran Geguritan Lan Langkah

Tembung-tembung kang ana sajroning geguritan biasane nduweni teges konotatif, asipat polisemi, lan nduweni teges rowa abstrak. Geguritan uga nduweni struktur.

Next

Nih Bab Geguritan, Paugeran Geguritan Lan Langkah

Ki Hajar Dewantara Bisri Nuryadi Ing adheme hawa Walanda Sira panggah netepi setya Nyawiji ing ngilmu Ngugemi ing laku Nyerat ing saben-saben wektu Nalika ati krasa krungu swara jerite sedulur Ing lemah Pertiwi Sira gumregah greget Bali ing desa mijilmu Nuswantara Suwardi suryaningrat Kondhang kanthi asma Ki Hajar Dewantara Putra kraton sugih bandha brana Milih dadi satriya lelana Manunggal sajroning rakyat jelata Gugur dadi pahlawan Negara Minangka Bapak Pendhidhikan Bangsa -post in bisrinuryadi. Tibaing swara guru lagu kudu runtut 4. Tembung-tembung iku diarani gaya bahasa utawalelewaning basa.

Next

Geguritan

Nentukake Tema Menentukan tema Sadurunge nggawe geguritan kudu ditentoake apa temane. Gelenging tekad gineleng dadi siji.

MATERI BAHASA JAWA KELAS 11 GEGURITAN

Unsur-Unsur Batin Geguritan Unsur-unsur kang kinandhut ana sajroning geguritan diarani unsur batin.

Next

Kelas XII/Gasal Bab 2. Geguritan

Yaiku rerangken tetembung ing geguritan bisa medharake pengalaman indrawi, kayata : paningal, pangrungon, lang pangrasa, saengga pamaos bisa kagawa ing swasana kaya kang dialami panggurit. Majas utawa lelewaning basa iki kanggo nambahi grengsenge geguritan. Tangan, pundak, guyumu ilang saka uripku Kanca-kancaku kabeh,bayangna Apa sajatining kahanan sajroning dunya Yen ora ana welas lan asih Ora ana uga kekancanan tanpa pamrih Ing sakjroning manah atiku Aku ngrasakna kepengin ngamuk wektu iku Kanca lan kancaku Elinga rasa atiku iki Jaganen rasaning welas asih iki -post in aakkuucintaindonesia.

Next