Cirine geguritan kuna iku ing antarane. Geguritan Bahasa Jawa kelas 9

Teks Anekdot dalam Bahasa Jawa

Pabean Sapi suci Wong India, paling ora umat Hindhu, nganggep sapi minangka kewan suci.

Next

Geguritan Bahasa Jawa, Pengertian, Ciri

Apa penggaweane Rini saben dinane sawise tangi? Angenku daklarak ing pangumbaran Telungpuluh loro warsa kepungkur Kangmas, Rasa tentrem rinengkuh ing astamu Edhum nyawang sorot netramu Aku katrem, aku kasmaran Engga wektu jumangkah mlaku Tresnaku-tresnamu dadi rangu Kelindhes wektu Daktantang daktanting ora maelu Sansaya adoh lumayu Tangeh anggonku bakal ngluru Kangmas, Tresnaku tresnamu ginubel wektu Lawase padha paprentahan Orde Baru Wis kukut, wis kemput … Nadyan nora bisa nyawiji Nanging tresna aji lan suci, tresna sejati Bakal dakrukti nganti tumekeng janji. Kekawin sing wis diatur Tradhisi ngatur kekawin wis umure pirang-pirang abad ing India. Iki nuduhake manawa musik wis dadi bagean integral saka budaya India sajrone sejarah, ing pirang-pirang kasus sing ana gandhengane karo agama.

Next

JAVASPENZAGA: GEGURITAN

Kanggo mangerteni isine geguritan, bocah-bocah kudu nggatekake sawernane pranatan. Agama kasebut musyrik lan nyembah Dewi Ibu lan kewan alas.

Next

Geguritan Bahasa Jawa kelas 9

Sawahe katon ijo royo-royo. Dadhi gak onok seng ngerti.

Apa itu Imaji

Akeh banget jinise dolanan kanggo bocah-bocah.

Next

Geguritan Bahasa Jawa, Pengertian, Ciri

Gajayana yen ditulis nganggo aksara Jawa ….