Miturut cerita asal usule aksara jawa kepriye watake prabu ajisaka. Ajisaka

Kumpulan Cerita Rakyat

Aji Saka banjur tindak karo abdiné loro menyang ing Tanah Jawa. Ia mengembara selama beratus-ratus tahun memperdalam ilmu kesaktian dan kebatinannya. Ia harus menjemput keris pusaka dan mengajak Sembada menghadap ke Medang Kamulan.

Aji Saka

Utusan loro mau banjur diajak bali déning si Dora. Bareng wis mèpèd ing pinggir segara, iketé dikebutaké.

Next

Legenda Ajisaka dan Asal

Seka panyuwuné wong akèh. Sudah dua hari Aji Saka menunggu, namun Dora tak kunjung tiba.

Next

Download Cerita Asal Usul Aksara Jawa PDF (13.00 MB)

Bahkan akhirnya Dora maupun Sembada menggunakan senjata masing-masing. Déwata Cengkar katut mlesat kecemplung ing segara.

Next

Review: [Mini Review] Prabu Ajisaka: Dongeng Asal Mula Aksara Jawa

Saka kuwi kulit lan getihe juru masak kerajaan mlebu ning masakan sing bakal diwenehake marang Raja. Kanti sak iki ko durung bali.

Legenda Ajisaka dan Asal

Penanggalan yang diciptakan oleh Prabu Wisaka selanjutnya dikenal dengan nama.

Next