Adat melayu riau bersendikan. Azaz, Sendi, dan Tujuan

Asas

Upacar jamu misalnya, yang merupakan kepercayaan akan Tuhan Yang Kuasa akan memberikan rezeki memlaui laut.

Next

Arti Lambang LAM Riau

Oleh karena itu senarai pernikahan ini memaparkan susur galur adat istiadat pernikahan atau perkawinan masyarakat melayu yang mengarah kepada kepentingan upacara protokoler. Disisi lain, orang Sakai dan Talang Mamak masih menganut animisme.

Next

Kumpulan Artikel dan Makalah Pendidikan dan Budaya: makalah falsafah hidup orang melayu

Asas ini juga dapat melahirkan pribadi yang ringan tangan, bersegera meringankan beban orang lain serta menjaga segala aib dan kerahasiaan mereka. Memakai perhiasan di dada sesuai dengan kemampuan si pemakai. Masyarakat Melayu membuat penyesuaian dalam masa yang lama berdasarkan pengetahuan terhadap semesta alam, atau adat yang sebenar adat yakni hukum alam yang telah ditetapkan oleh Tuhan.

Next

Arti Lambang LAM Riau

Warna baju yang dipakai untuk upacara adat adalah warna hitam, berkain samping sesuai dengan tingkat derajatnya, stelan kuning dan stelan hitam adalah kain yang dipakai untuk Sultan atau Pemimpin Negeri. Adat melayu berasal dari riau. Rambut disanggul dengan bentuk sanggul Melayu, seperti sanggul Jonget, sanggul Lintang, dan sanggul Lipat Pandan.

Next

Arti Lambang LAM Riau

Dengan adanya adab ini kemudian melahirkan pola sikap yang berbeda dalam tiap pergaulan kepada ibu bapak, orang yang lebih tua, penguasa, kawan sebaya, yang lebih muda bahkan antara pria dan wanita.

Next

Busana Pengantin Melayu

Segala permasalahan mesti diselesaikan dengan cara yang baik dan tidak merugikan sesiapa, sehingga dapat saling menerima permintaan maaf dan tetap menjaga silaturahmi antarsesama.

Next