Pengumpulan ayat-ayat al-quran pertama kali dilakukan pada masa khalifah. pengumpulan Alquran

Sejarah Pengumpulan Al Quran (Abu Bakar)

Dan dalam kitab Lathaif, Imam al-Qastalaniy menjelaskan: pembaca Al-Quran wajib menjaga tidak mencampur-adukkan jalur-jalur periwayatan Thariq dan membedakan satu dengan lainnya.

Next

Pengumpulan Al

Meskipun demikian, upaya pengumpulan ayat-ayat Al-Quran pada masa itu tetap berjalan.

Next

Sejarah Pengumpulan Al Quran (Abu Bakar)

Bertambahnya wilayah kekuasaan islam membawa konsekuensi tersendiri. Selain dikirim ke tiga daerah disebut diatas, tiga naskah lainnya dikirim ke Mekkah, Yaman dan Bahrein. Setelah beliau secara langsung mengingat dan menghapalnya, beliau menyampaikannya kepada para sahabatnya, lalu sahabat menyampaikannya secara berantai kepada sahabat lainnya.

Next

Jamul Qur`an/pengumpulan al

Penulisan Alquran di masa Usman disesuaikan dengan tulisan aslinya yang terdapat pada Hafsah binti Umar.

Next

Himpunan Ayat

Riwayat kedua yang tidak begitu terkenal menyatakan, Utsman terlebih dahulu memberi wewenang pengumpulan mushaf dengan menggunakan sumber utama, sebelum membandingkannya dengan shuhuf yang sudah ada. DiTashkent, Al-Quran ini disimpan di sebuah kawasan yang dikenali dengan nama Hast-Imam lokasi yang jauh dari orang ramai.

Next

Jamul Qur`an/pengumpulan al

Hamzah yang dihilangkan, dituliskan berupa hamzah dengan warna merah tanpa huruf. Para khalifah, dimulai dari Abu Bakar As-Shiddiq hingga Utsman bin Affan merasa perlu untuk mengumpulkan dan membukukan Al — quran menjadi kesatuan yang utuh.

Next

Pengumpulan dan Penertiban Al

Biarlah satu-satu sejarah itu menjadi pedoman dan tazkirah pada diri kita. Sahabat yang lain juga kerap menuliskan wahyu tersebut walau tidak diperintahkan. Dari sudut lain, Zaid tidak menerima begitu saja sebuah catatan yang diduga sebuah ayat, melainkan bila hal itu telah dikuatkan oleh dua orang saksi, dan kedua-duanya hafal dan mencatat ayat yang bersangkutan.