Syair rong gatra sapadan aran gita. syair kalih gatra sapadan aran gita

Liana Luckyto

Cece atmaja, Panjebar Semangat.

Myblog

Nggubah basa mrih mêkar landhêping sastra 4 wanda 8 wanda. Tembung gerita lingganipun gita, tegesipun tembung utawi syair geguritan jawi sakawit dipun panggihaken wonten ing tembang-tembang dolanan.

Geguritan rong gatra sapada diarani .... A. Gita dwigatra ...

Syair kalih gatra sapadan aran gita dwigatra 2. Gatra kapisan kudu dipungkasi nganggo tembung kang ndhuweni swara pungkasan A.

Next

Terjemahan Bahasa Jawa › Indonesia: Gita panca gatra sapada, saben padan

Nuladha laku utama andhah swara.

Next

BSJ Hala dan Neka: Puisi Jawa

Boten kesupen kula aturaken matur sembah nuwun kagem tiyang sepuh kula ingkang tansah paring donga pangestu saha para dwija ingkang sampun paring kawruh lan seserepan saengga makalah ingkang kasusun sae punika saged purna. Syair pitu gatra sapadan aran gita saptogatra 7.

Next

Ayu hayu rahayu manunggal klawan Gusti: Mei 2017

Pamilihe tetembungan kang maknane mentes.

Next

Myblog

Angin bengi angining pangayoman, mara nyedhaka ing samubarang tumandukmu. Ewah gingsiring jaman utawi globalisasi mujudaken pangrembakaning jaman ingkang ndadosaken pagesanganipun manungsa sarwi transparan.

Next