Google.sg.com russia. Google Help

RT

Gepersonaliseerde content en advertenties zijn bijvoorbeeld relevantere resultaten en aanbevelingen, een aangepaste YouTube-homepage en advertenties die op je interesses zijn afgestemd. RT - Breaking news, shows, podcasts icon bookmark-b icon bookmark icon camera icon check icon chevron down icon chevron left icon chevron right icon chevron up icon close icon v-compress icon download icon edit icon v-expand icon fb icon file icon filter icon flag ru icon full chevron down icon full chevron left icon full chevron right icon full chevron up icon gp icon ins icon mail icon move icon-music icon muted icon nomuted icon ok icon v-pause icon v-play icon search icon share icon sign in icon sign up icon stepback icon stepfor icon swipe down icon tag icon tags icon tg icon trash icon tw icon vk icon yt icon wt icon fm..

Next

Google Help

Personalized content and ads can be based on those things and your activity like Google searches and videos you watch on YouTube.

Next

Before you continue

Gepersonaliseerde content en advertenties kunnen ook worden gebaseerd op die factoren maar ook op je activiteit zoals Google-zoekopdrachten en de video's die je bekijkt op YouTube. Voor niet-gepersonaliseerde content en advertenties kan wat je te zien krijgt, worden beïnvloed door factoren zoals de content die je op dat moment bekijkt en je locatie voor advertenties wordt je algemene locatie gebruikt.

Next

Voordat je verdergaat naar Google Zoeken

.

Before you continue

.

Google Help

.

Next

Google Help

.

Next

RT

.