1 tawarikh 16 ayat 8. 1 Tawarikh 8 (TB)

1 Tawarikh 16: 31

Juga diangkatnya dari orang Lewi itu beberapa orang sebagai pelayan di hadapan tabut TUHAN untuk memasyhurkan TUHAN, Allah Israel dan menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi-Nya.

Next

1 Tawarikh 8 (TB)

Boks Temuan Tabut Allah itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu, kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah. BIS 1985 SABDAweb Bersyukurlah kepada TUHAN, wartakanlah kebesaran-Nya, ceritakanlah perbuatan-Nya di antara bangsa-bangsa. Segala sesuatu ada dibawah kuasaNya.

Next

1 Tawarikh 16:11 (Versi Paralel)

Pemazmur mengajak orang-orang Israel untuk melihat ke belakang apa yang sudah Tuhan kerjakan kepada nenek moyang mereka. Ia datang menggembalakan kita umat percaya, sehingga kita beroleh sukacita dariNya.

Next

1 Tawarikh 16:8

Anak-anak Bela ialah Adar, Gera, Abihud, Abisua, Naaman, Ahoah, Gera, Sefufan dan Huram.

Next

1 Tawarikh 8 (TB)

Mari kita perhatikan bersama-sama 1 Tawarikh 16:7-18. Samserai, Seharya, Atalya, Yaaresya, Elia dan Zikhri ialah anak-anak Yeroham. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib di antara segala suku bangsa.

Next

1 Tawarikh 16: 31

Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain.

Next

1 Tawarikh 16: 31

BIS 1985 SABDAweb Mintalah kekuatan daripada-Nya, sembahlah Dia senantiasa. Anak Mikha ialah Piton, Melekh, Tarea dan Ahas.

Next

1 Tawarikh 16: 31

Nas yang menjadi bacaan kita saat ini adalah bahagian dari nyanyian pujian Daud kepada Allah ketika membawa Tabut Perjajian ke Yerusalem.

Next