Kekuasaan raja yang absolut harus dibatasi oleh syariat. Biografi dan Pemikiran Tokoh Pembaruan Islam Al

Tokoh Tokoh Pembaruan Islam Pada Masa Modern di Mesir

Uraian pelajaran yang bertele-tele yang dikenal Syarah al-Hawasyi diusahakan dihilangkan dan digantikan dengan metode pengajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kekuasaan yudikatif yang pada mulanya berada di tangan Sadrazam dipindahkan ke tangan Syaikh Al-Islam.

Next

TOKOH

Muhammad Iqbal adalah penyair dan filosof. Muhammad Rasyid Rida tiba di Mesir pada bulan Januari 1898.

Next

4. “Kekuasaan raja yang absolut harus dibatasi oleh syariat, raja harus bermusyawarah dengan ulama

Ia juga menganjurkan umat Islam untuk mengembangkan pendidikan secara umum, yang tujuan akhirnya untuk memperkuat dunia Islam secara politis dalam menghadapi dominasi dunia barat.

Next

Tokoh

Akan tetapi, pada tahun 1846 ia pulang kembali ke Delhi untuk meneruskan studinya. Oleh karena antara Raja dengan ulama harus bisa berunding untuk melaksanakan hukum syariat.

Biografi dan Pemikiran Tokoh Pembaruan Islam Al

Tiap- tiap aliran mengaku dirinya yang paling benar. Cara untuk mengubah pola pikir umat Islam dari keterbelakangan adalah pendidikan.

Bangun dan Bangkitlah Wahai Pejuang Islam

Oleh karena itu, apabila umat Islam di India menentang kekuasaan Inggris maka hal tersebut tidak akan membawa kebaikan bagi mereka. Ia diperbolehkan kembali ke Istanbul pada tahun 1870, tetapi tiga tahun kemudian ditangkap dan dipenjarakan di Pulau Siprus. Dalam syiarnya, ia mendorong umat Islam untuk bergerak dan jangan tinggal diam.

Next