Kata arkais yang digarisbawahi pada penggalan hikayat di atas memiliki makna. Contoh Soal PAS Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA 2021 dan Kunci Jawaban

Belajar Bahasa Indonesia

Sumber teks: Buku Kesusastraan Melayu Klasik Nilai yang terkandung pada penggalan hikayat di atas yaitu... Ikut hati mati, ikut rasa binasa, ikut mata buta E.

Next

Contoh Soal PAS Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA 2021 dan Kunci Jawaban

Syahdan, maka adalah raja di dalam negeri itu telah kembali ke rahmatullah. Amir tidak menjaga uangnya dengan baik. Majas digunakan sebagai bentuk ungkapan perasaan.

Next

Kata arkais yang digarisbawahi pada penggalan hika...

Menggunakan bahas klise 84.

Next

Belajar Bahasa Indonesia: 2021

Maka diberi oleh perempuan itu segala bekal-bekal itu. Jikalau baginda pun mencari muslihat, iya menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda dan berkata kepadanya: barang siapa yang dapat mencari buluh perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri.

Next

√ 40 Contoh Soal Hikayat Pilihan Ganda dan Jawabannya

Sebermula ada sebulan selangnya, maka pada suatu hari raja semayam di balairung diadap oleh segala menteri hulubalang dan rakyat sekalian.

Next

Belajar Bahasa Indonesia

Nilai yang terkandung pada penggalan hikayat di atas, yaitu nilai ….

Next

Soal Hikayat

Bahasa yang digunakan hikayat adalah.... Adik-adiknya dinamai Putri Jingga, Putri NIlai, Putri HIjau, Putri Kelabu, Putri Oranye, Putri Merah Merona, Putri KUning, dan dua putri lainnya.

Next

Kumpulan 60+ Contoh Soal Hikayat Dilengkapi Kunci Jawaban Terbaru

Jadi, jawaban yang tepat adalah pilihan e. Berfungsi sebagai media pendidikan, pelipur lara, atau pembangkit semangat juang 27. Majas yang terkandung dalam puisi diatas adalah....

Next