Salah siji titikan wacan narasi kaya ing ngisor iki kajaba. kumpulan soal

Soal PAT Kelas 5 Mapel Bahasa Jawa dan Kunci Jawabannya

Kaya unen-unen : Sapa temen bakal tinemu, sapa obah mamah.

Next

Latihan Soal dan Jawaban USBN Bahasa Jawa SMP 2022

Sing kalebu geguritan lawas yakuwe kakawin, kidung, tembang, parikan, wangsalan. Ångkå síng cukúp fantastik kanggoné Parjó.

WACANA NARASI, DISKRIPSI, EKSPOSISI, ARGUMENTASI, PERSUASI

Gedhunge manggon ing sisih kiwa Pendhapa Karesidhenan Kedu kang dibangun 1810. Isi kang kinandhut jroning geguritan ing ndhuwur yaiku.... Adhedhasar nalar supaya padha sarujuk.

WACANA NARASI, DISKRIPSI, EKSPOSISI, ARGUMENTASI, PERSUASI

Sarno saiki duwe usaha anyar yaiku dadi tukang cukur. Rikålå isíh kuliah…rikålå isíh sinau.

Next

Salah siji titikan/ciri

Geguritan ana loro yakuwe geguritan gagrag anyar lan geguritan gagrag lawas.

Next

Soal Bahasa Jawa Penilaian Akhir Semester Kelas XI SMA

Kedadeyane, nalika salah sijine anak buwah kapal arep nguripake genset kanggo mbacutake patroli, ujug-ujug kapal kasebut njeblug banjur kerem ing dhasaring segara. Wis patang taun sampeyan ora mulih.