Menuntut ilmu hendaknya dengan niat. Menuntut ilmu hendaknya dengan niat?

Mengikhlaskan Niat Kepada Allah Ketika Menuntut Ilmu

Apalagi yang modalnya jauh di bawah hijrah.

Next

12. Menuntut ilmu hendaknya dengan niat...a.' Mencari ridha Allah b. Mendapat kemuliaan c. mengejar

Jangan kita, lihat bagaimana Imam Ibnu Abi Hamzah mengatakan demikian.

Next

Soal Essay/Pilihan Ganda dan Jawaban Nikmatnya Mencari Ilmu

Al-Zarnuji menuliskan tentang ilmu pengetahuan, keutamaan ilmu, kewajiban menuntut ilmu, dan cara menuntut ilmu. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat. Apabila Allah sudah ridha kepada kita maka tidak perlu kita mengkhawatirkan kehilangan dunia.

Next

menuntut ilmu hendaknya dengan niat

Hatta, Ahmad Soebardjo e.

Soal Essay/Pilihan Ganda dan Jawaban Nikmatnya Mencari Ilmu

Menurutnya, boleh saja menuntut ilmu dengan tujuan untuk mendapatkan kedudukan di masyarakat, namun harus diarahkan dalam rangka amar makruf nahi munkar, menjalankan kebenaran dan menegakkan agama Allah. Berapa banyak diantara para penuntut ilmu yang sudah hafal Al-Quran, memahami tafsirnya, mempelajari kitab-kitab hadits, mempelajari puluhan bahkan ratusan kitab fiqih akan tetapi lebih banyak ilmu yang dibanggakannya dari pada yang diamalkan.

Mau Menuntut Ilmu, Jagalah Niat

Ahmad Catat baik-baik, minta kepada Allah setiap hari, khususnya di waktu-waktu mustajab.