Chord lasa riale. Kunci Gitar Sella

Kunci Gitar Ikke Nurjanah

Am D tau engka canrinna uwelori.. C B mappoji tau pura mattaro.. Reff : iya' mato..

Next

Kunci Gitar Serly M

Reff : iya' mato.. F E mappoji tau pura mattaro..

Next

Kunci Gitar Serly M

Em D bateku mappoji de'gaga pa'gangkanna.. C B mappoji tau pura mattaro..

Next

Kunci Gitar Ikke Nurjanah

D B Em wisseng sa daeng..

Next

Kunci Gitar Ikke Nurjanah

Am D tau engka canrinna uwelori.. Intro G D B Em D iya'ne tau mebbu lasa rialeku.. D B Em mappoji ritau engkaena nataro..

Next

Kunci Gitar Sella

Dm G tau engka canrinna uwelori.. Reff : iya' mato..