Apa pitutur luhur saking cerita wayang adipati karna lan arjuna. Arjuna

AJARAN LUHUR DALAM SASTRA KLASIK “SERAT TRIPAMA” KARYA K.G.P.A.A. MANGKUNEGARA IV

Nalika semana mbarengi ing kasatriyan Madukara ana kedadeyan Retna Wara Sumbadra seda diprajaya dening duratmaka.

Next

Cerita Wayang Basa Jawa Arjuna, Kanti Lakon Wahyu Makuta Rama

Glundhang-glundhung kaya bal urip. Resi Bisma banjur dikalahke Srikandi. Menawa mangkono, sawenehing pawongan sing kapatah dadi panata titi laksana kuwi uga kalebu pawongan sesorah utawa pidhato, ananging beda jejibahane.

Arjuna

Prabu Puntadewa uga ora tau nesu senajan digawe ala dening liyan. Dengan datangnya Dewi Supraba ke tempat kediaman Prabu Niwatakaca, membuat sang Prabu sangat senang karena ia memang telah keseng-sem dengan sang dewi. Mangkunagara IV menyadari bahwa ketiga tokoh tersebut memiliki kelemahan masing-masing yang menurut pandangan umum masyarakat Jawa harus dihindari.

Next

Karna

Mila piyambakipun nyuwun dhateng bima konjuk madosikaken sekar punika, kagem dipuntanem ing kethekton.

Next

LATIHAN SOAL USP SD/MI MUPEL BAHASA JAWA DAN KUNCI JAWABAN Update 1

Wong akudung kukusan mripate melu ketutupan kukusan, ora bisa ndedeleng kanti cetha, marakake numbuk-numbuk yen mlaku. Ia menjelaskan bahwa Karna dan para Pandawa sebenarnya adalah saudara seibu.

Next

Cerita Wayang Bahasa Jawa Adipati Karna Gugur

Sawise diwasa, Dewi Gandawati kagarwa Begawan Palasara, peputra Abiyasa.