Apa ancase maca geguritan. 33+ Contoh Puisi Bahasa Jawa (Geguritan) Lengkap

Pengertian, Struktur, dan Parafrase Geguritan ing Basa Jawa Lengkap

Tema yaiku ide gagasan apa sing arep digawe kanggo isineng geguritan. Tuladha: "Krangkeng Emas Dening: Suwardi Endraswara Mbok coba ungaken telenge krangkeng emas, kang telung turunan nyimpen balung erine manungsa, wiwit jaman manungsa ngelak banyu watu anyep, njur nguber-uber bebana dumeh salah mangsa, nganti tekan jumulure ilat-ilat ula nggragas, pengin ndilat-kabeh kabegjan kang pinalang sajake krangkeng emas iku bakal dirujat peksa, dening iline wektu sing wus ngenut garis tali wangke mulane arepa kok elim nganggo panguwasa seseg Ias-Iasane wesi bakal gapuk kepangan bebener.

Next

Geguritan Bahasa Jawa, Pengertian, Ciri

Sanadyan wujude amung prasaja Sing baku bisa kanggo nata ayeming nala Ora kudu mewah, njegregeg magrong-magrong Kang bisa gawe merining liyan Omah …….. Nemtokake sebab kang ndadekake endahing geguritan, 3. Wirasane nalika maca kudu kaetrepken karo isining geguritan umpamane : nesu, gumbira, sedhih, sereng, wibawa, getun, lan sapanunggalane.

Next

8 Contoh Geguritan Bahasa Jawa Berbagai Tema Terlengkap

Nggunakake wirama lan basa rinengga. Pengenalan dan ciri geguritan merupakan materi dasar yang perlu dipahami terlebih dahulu.

Geguritan

Tuladha lelawaning basa : a. Ana tembang sing nggambarake katresnane priya marang sawijining wanita sing pagaweane bakul lemper.

Next

8 Contoh Geguritan Bahasa Jawa Berbagai Tema Terlengkap

Guritan sing isih nganggo cara-cara kasebut ing dhuwur.

Maca Endah Gegiritan

Balada : surasane babagan crita utawa lakon kang nyata utawa imajinasine pujangga.

Next