Kedatangan bangsa melanesoid di papua berawal saat. √ Melanesoid, Negrito, dan Weddid

√ Melanesoid, Negrito, dan Weddid

Bangsa Proto Melanesoid terus terdesak oleh bangsa Melayu.

Next

Asal Usul dan Persebaran Nenek Moyang Bangsa Indonesia

Ras Proto Melayu mendapat pengaruh Kristen sejak mereka mengenal para penginjil yang masuk ke wilayah mereka untuk memperkenalkan agama Kristen dan peradaban baru dalam kehidupan mereka.

Next

RAS MELANESOID ~ ZONA PINTAR

Proto Melayu Proto Melayu diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia yang tersebar dari Madagaskar sampai pulau paling timur di Pasifik.

Asal Usul dan Persebaran Nenek Moyang Bangsa Indonesia

Mereka tersebar di lautan Pasifik di pulau-pulau yang letaknya sebelah Timur Irian dan benua Australia. Mereka juga pandai melukis. Dan berikut beberapa teori dari beberapa pakar tentang nenek moyang Bangsa Indonesia.

Next

Perhatikan keterangan

Negrito dan Weddid Sebelum kedatangan Kelompok Melayu Tua dan Melayu Muda, Kepulauan Indonesia terlebih dahulu dimasuki oleh bangsa Negrito dan Weddid. Pada saat itu Kepulauan Indonesia belum berpenghuni. Peradaban bangsa Melanesoid dikenal dengan paleotikum.

Next

RAS MELANESOID ~ ZONA PINTAR

Bangsa Proto Melanesoid terus terdesak oleh bangsa Melayu. Sebenarnya rumah tersebut hanya kemah atau tadah angin yang sering menempel pada dinding gua besar.

Next

Asal Usul Dan Persebaran Nenek Moyang Bangsa Indonesia

Manusia Wajak tersebut hidup dengan menangkap ikan di sungai dan meramu tumbuh-tumbuhan serta akar-akaran, serta berburu di hutan belukar.