Pesatnya penerimaan dan perkembangan agama islam di indonesia disebabkan oleh faktor ..... Sejarah Islam di Indonesia

Faktor perkembangan islam

Biasanya apabila pembesar-pembesar menerima Islam maka seterusnya akan diikuti golongan bawahan ataupun rakyat secara beramai-ramai. Muslim dapat hidup dengan harmoni dan dapat berusaha meningkatan produktiviti untuk kepentingan Islam, kerana terdapat sikap baik sangka antara satu dengan yang lain.

Next

Faktor Perkembangan Pesat Islam

BAB 6 PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA Pengenalan: Khutbah terakhir Nabi Muhamad menjelaskan aspek berikut: 1. Mengikut cacatan Marco Polo, agama Islam telah tersebar di Tanah Melayu sebelum abad ke-15.

Next

Pesatnya penerimaan dan perkembangan agama Islam d...

Hasilnya sastera-sastera Islam telah dikembangkan melalui Bahasa Melayu dan ini sudah tentu dapat mengembangkan lagi fahaman orang-orang melayu terhadap ajaran Islam.

Next

Proses Masuk dan Berkembangnya Agama Islam di Indonesia

Words: 2943 - Pages: 12... Keberadaan kerajaan Islam pertama di Indonesia diduga dimulai sejak munculnya sebuah kerajaan di wilayah Perlak, Aceh Timur pada sekitar abad ke-9 sampai abad ke-11 M.

Next

Faktor perkembangan islam

Umat Islam di Barat akan menjadi komunikasi yang efektif dan duta-duta yang handal untuk menjelaskan dan memperlihatkan wajah Islam yang sesungguhnya di sana. Pandangan Tempatan Menurut Syed Naquib al-Attas seorang sarjana tempatan, menyatakan bahawa kedatangan Islam ke alam Melayu adalah dibawa oleh orang Arab sama ada melalui perdagangan atau juga usaha dakwah yang dibawa oleh para ahli sufi dan ilmuan Islam.

Next

Faktor

Teori lainnya adalah teori Persia yang didukung oleh Hoesein Djajadiningrat. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn.

Soal PAT/UAS Sejarah Indonesia Kelas 10

Manakala hujah kedua telah dikemukakan oleh Snouck Hurgronje merupakan seorang sarjana Belanda yang mendakwa bahawa Islam yang ada di alam Melayu pada masa ini telah disebarkan oleh para pedagang India, dan juga seorang sarjana barat lagi iaitu John Crowford menyatakan bahawa kedatangan Islam ke alam Melayu adalah dibawa oleh para pedagang Arab. Islam mengajarkan persamaan hak dan kesetaraan.

Proses Masuk dan Berkembangnya Agama Islam di Indonesia

Apabila pemimpin meninggal dunia, berlaku pertelagahan berkenaan siapa yang layak menjadi pengganti sehingga meyebabkan perebutan yang menjejaskan kerajaan Islam.

Next