Dina tradisi masarakat sunda beh ditu, jalma nu ngatur cai di sawah disebutna. GAGAK LUMAYUNG: September 2009

Hare

Sabalikna, raja daerah boga kawajiban datang ka puseur dayeuh sabage tanda satia ka raja puseur bari sakalian masrahkeun pajeg jeung upeti anu mangrupa hasil bumi ti eta daerah. Itulah yang dilaku kan oleh maha pendeta. JIKA ANDA PENGGUNA FACEBOOK, ANDA BISA MENGKLIK TOMBOL DI BAWAH INI UNTUK MEN-SHARE HALAMAN INI, SEMOGA MENJADI AMAL UNTUK ANDA.

Next

ABDUL SIKSA: Sajarah Sunda

Kitu nu kaungkab dina lumangsungn diskusi. Tradisi tulisan ngawujud dina naskah, saperti Babad Pajajaran, Carios Prabu Siliwangi, Wawacan Kean Santang, Sajarah Banten, Carita Dalem Pasehan.

Next

Sunda & sajabana...: Sajarah Sunda

Tapi, dina waktuna asup kana koléktivitas, éta étika anu dipiboga personal téh jadi kasilih- keun. Taman jeung leuweung kota dibutuhkeun pikeun ngungkulan polusi, alatan hawa di kota nu geus pinuh ku haseup mobil jeung motor.

Next

GAGAK LUMAYUNG: September 2009

Menurut pakar pendidikan dan kebudayaan, Prof. Hal itu tidak layak kita perbuat selaku seorang hulun. Saterusna, mék- prék éta ubin ku linggisna.

Next

Sunda & sajabana...: Sajarah Sunda

Réformasi konstitusi henteu napak dina ajén-inajén anu geus nyam- pak, malah aya kesan dipaksakeun. Humor jenis ini sudah sering diceritakan orang, namun bila topiknya novel baru masih akan terlihat lucu. Kungsi kajadian hak waris karajaan ragrag ka minantu lalaki.

Next

Mangle 2482

Tujuannya, seperti diungkap penulisnya dalam pengantar buku tersebut bahwa format seperti itu untuk menangkap norma-norma kebudayaan dan keagamaan di lingkungan sosial tertentu, yakni masyarakat Sunda.

Next