Imbit ageung lirik. Lirik Lagu Purunyus (Abdi Boga Kabogoh Anyar)

Lirik Lagu Imbit Ageung

Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas. Diri pangasih Gustina Gusti mah moal nyiksana Moal badé ngaganjarna Kumaha waé amalna 52..

Next

Kunci Gitar Abiel Jatnika

Mun jangji nu ngajadi Éta jangji anu pasti Pasti jodo ti ajali Pikiran céngéng ka Gusti 28. Kalangsu bongan sorangan Osok daék ririungan Mimitina heuheureuyan Dina tempat pamaénan 70.

Next

Conto Teks Sawer Panganten I ~ Kuringmah Urang Sunda!

Manusa maruji sukur Ka Gusti Allah nu ngatur Pangantén sing subur mamur Kalayan hirupna jujur 90. Rugi lamun ngumbar napsu Napsu pangajak nu palsu Ngaranjing ngajadi asu Nu tangtu badan kalangsu 69. Sareng garwa kedah layeut Sing rapet sacara leugeut Poma ulah pikir heureut Sangkan silih pikameumeut 47.

Next

Kunci Gitar Stay With Me

Répéh rapih nu saimah Rumah tangga tumaninah Tapi lamun loba salah Laki rabi moal genah 9. Amal hadé tangtu genah Laki rabi tumaninah Lamun amal anu salah Jaga baris nyorang susah 53. Suka-suka ti ayeuna Da eulis atos laksana Ngajodo anu sampurna Ngahiji salalamina 11.

Conto Teks Sawer Panganten I ~ Kuringmah Urang Sunda!

Bonus Deposit Harian 5% untuk semua Permainan. Masing jujur sahaluan Ayeuna asép duaan Ulah aya pacéngkadan Sing bisa silih bélaan 91. Bingung bongan osok salah Teu bisa nahan amarah Jangji ka batur sok gaplah Teu inget kana papatah 80.

Next

Conto Teks Sawer Panganten I ~ Kuringmah Urang Sunda!

Manusia mahluk punjulna Palinter pangabisana Ngakalan eusi dunyana Nu kantun tumarimana 37. Salamina saréng dulur Eulis kudu bisa akur Akuran ka unggal lembur Sangkan jadi buah catur 12.

Next

Lirik Lagu Imbit Ageung

Alam baka kalanggengan Langgeng rasa ka Pangéran Supaya ulah rayungan Ngabogaan papacangan 34. Sugema hirup di dunya Nyaéta kudu tatanya Rék nanya pék kanu enya Badanna buru ditanya 26.

Next