Wuwuhan sing mapan ana sangarepe tembung lingga diarani. Dipun suwun apa dipunsuwun

wong jowo: Wuwuhan (Tambahan)

Nganggep : mbapa, ngadi, mbibi.

Next

Javanese alias Bahasa Jawa

Ater-ater Ater-ater yaiku aksara utawa wanda kang dumunung aneng sangarepe tembung.

Next

√ 93+ Contoh Tembung Andhahan lan Tegese {Paling Lengkap}

Rumujak, lingganipun: rujak, tegesipun: nedheng nedhengipun. Semoga dalam keadaan sehat ya? Tulisan Jawa ing ndhuwur yen ditulis latin ….

Next

√ 127+ Contoh Tembung Lingga lan Tegese {Paling Lengkap}

Mati ilate, tegese ora bisa ngrasakake enake panganan.

Next

wong jowo: Wuwuhan (Tambahan)

Kata yang belum ditambahkan awalan, akhiran dan sisipan. Penyanyi Manthous kui sekolah formal nganti lulus sekolah apa? Tembung ngupakara tegese …..

Next

Tembung Entar Lan Tegese dalam Bahasa Jawa

Bapak lagi wae turu neng kamar, Pak Lurah b. Basa sing kedadean saka tembung ngoko lan krama alus diarani basa ….

wong jowo: Wuwuhan (Tambahan)

Ani nulis layang kanggo eyange putri ing Surabaya. Jembar segarane, tegese sugih pangapura.

Dipun suwun apa dipunsuwun

Jika sebelumnya kita sudah mempelajari tentang. Bahkan beberapa sumber ada yang mengatakan bahwa tembung lingga merupakan lawan kata dari tembung andhahan.

Next