Parto nembak pistol. Parto Ungkap Sifat Asli Amanda Caesa, Dul Jaelani: Akan Ku Usahakan

15 April 2021

Mas Gun ngrumangsani yen dheweke kuwi tamu sing ora kena melu campurtangan ngono wae. Kejadiannya tepatnya pada awal tahun 1 Januari.

Next

15 April 2021

Atas dasar itu, polisi menetapkan Parto sebagai tersangka penggunaan senjata api.

Next

warta garta

Nalika kuwi ibuku wis nduwe rencana ngenalke aku karo Mas Wawan. Have fun inside this thread, keep calm and Redditing.

Next

warta garta

Parto datang ke Planet Hollywood untuk menghadiri ulang tahun putra rekannya, Eko Patrio.

Next

Polisi Resmi Tahan Parto Patrio

Adzan maghrib wis kumandang. Pancene Mas Gun wis nate nembak aku, nanging aku blaka yen aku ora gelem pacaran, aku pengen sesuk wae langsung nikah. BACA JUGA: Namun hal ini dibantah oleh sang jenderal.

Next

15 April 2021

Wondene jenazah kamakomaken dinten menika, Senen Pon 10 Januari 2011 tabuh 16. Kaluwargi ingkang nandang duhkita, mugi kaparingan kasabaran saha katabahan, saengga saged nggampilaken panjenenganipun Ibu Sutiyem anggenipun dipun-khisab dening Gusti Allah, saha dipuntampi sadaya amaliahipun.

Next